CO JE IPP?

Pravidelné roční šetření o mzdových a pracovních podmínkách sjednaných v kolektivních smlouvách.

CZE - ENG

Publikace ISPP 2006 ke stažení

Pravidelné roční šetření o mzdových a pracovních podmínkách

Soubor ke stažení: ISPP_2006.pdf

Výsledky za podnikatelskou sféru v třídění podle oblastí

BOZP a spolupráce smluvních stran

Soubor ke stažení: BOZP a spolupráce sml.stran.xls

Mzda a tarify

Soubor ke stažení: mzda a tarify.xls

Odměňování zaměstnanců

Soubor ke stažení: odměňování zaměstnanců.xls

Pracovněprávní nároky

Soubor ke stažení: pracovněprávní nároky.xls

Pracovní a životní výročí

Soubor ke stažení: pracovní a životní výročí.xls

Příplatky, pohotovost a náhrady

Soubor ke stažení: příplatky pohotovost a náhrady.xls

Tvorba a užití SF

Soubor ke stažení: tvorba a užití SF.xls

Archiv