CO JE IPP?

Pravidelné roční šetření o mzdových a pracovních podmínkách sjednaných v kolektivních smlouvách.

CZE - ENG

Publikace ISPP 2014 ke stažení

Pravidelné roční šetření o mzdových a pracovních podmínkách

Soubor ke stažení: ISPP_2014.pdf

Výsledky za podnikatelskou sféru v třídění podle oblastí

Mzda a tarify

Soubor ke stažení: ISPP_14_mzda_tarify.xls

Odměňování zaměstnanců

Soubor ke stažení: ISPP_14_odmenovani.xls

Pracovní a životní výročí

Soubor ke stažení: ISPP_14_pracovni_zivotni_vyroci.xls

Pracovní doba a dovolená, změny pracovního poměru

Soubor ke stažení: ISPP_14_prac_doba_zmeny_prac_pomeru.xls

Pracovní podmínky zaměstnanců, benefity

Soubor ke stažení: ISPP_14_prac_podminky_benefity.xls

Příplatky a další složky mzdy

Soubor ke stažení: ISPP_14_priplatky_dalsi_slozky_mzdy.xls

Spolupráce smluvních stran

Soubor ke stažení: ISPP_14_spoluprace_smluvnich_stran.xls

Zaměstnanost, odborný rozvoj zaměstnanců, rovné zacházení, BOZP, rámcové dohody evropských sociálních partnerů

Soubor ke stažení: ISPP_14_zamestnanost_rozvoj_BOZP_dohody.xls

Archiv