CO JE IPP?

Pravidelné roční šetření o mzdových a pracovních podmínkách sjednaných v kolektivních smlouvách.

CZE - ENG

Publikace IPP 2021 ke stažení

Pravidelné roční šetření o mzdových a pracovních podmínkách

Soubor ke stažení: IPP_2021.pdf

Výsledky za podnikatelskou sféru v třídění podle oblastí

Mzda a tarify

Soubor ke stažení: IPP_21_mzda_tarify.xlsx

Odměňování zaměstnanců

Soubor ke stažení: IPP_21_odmenovani.xlsx

Pracovní a životní výročí

Soubor ke stažení: IPP_21_pracovni_zivotni_vyroci.xlsx

Pracovní doba a dovolená, změny pracovního poměru

Soubor ke stažení: IPP_21_prac_doba_zmeny_prac_pomeru.xlsx

Pracovní podmínky zaměstnanců, benefity

Soubor ke stažení: IPP_21_prac_podminky_benefity.xlsx

Příplatky a další složky mzdy

Soubor ke stažení: IPP_21_priplatky_dalsi_slozky_mzdy.xlsx

Spolupráce smluvních stran

Soubor ke stažení: IPP_21_spoluprace_smluvnich_stran.xlsx

Zaměstnanost, odborný rozvoj zaměstnanců, rovné zacházení, BOZP, rámcové dohody evropských sociálních partnerů

Soubor ke stažení: IPP_21_zamestnanost_rozvoj_BOZP_dohody.xlsx

Archiv