CO JE IPP?

Pravidelné roční šetření o mzdových a pracovních podmínkách sjednaných v kolektivních smlouvách.

CZE - ENG

Bezpečné odeslání kolektivních smluv, dotazníků a dat pořízených v programu EKS