CO JE IPP?

Pravidelné roční šetření o mzdových a pracovních podmínkách sjednaných v kolektivních smlouvách.

CZE - ENG

Šetření z kolektivních smluv

Lokální pořizovací program pro sběr dat z kolektivních smluv verze 2018.01

Soubor ke stažení: setup.exe

Dotazník ISPP 2018 - Podnikatelská sféra

Soubor ke stažení: Dotazník ISPP (Podnikatelská sféra).docx

Dotazník ISPP 2018 - Veřejná služba a správa

Soubor ke stažení: Dotazník ISPP (Veřejná služba a správa).docx

Dotazník ISPP 2018 - Obce a kraje

Soubor ke stažení: Dotazník ISPP (Obce a kraje).docx

Metodické pokyny pro vyplňování dotazníku

Soubor ke stažení: Metodické pokyny.pdf

Vyplněné dotazníky zašlete emailem na adresu: dotaznik@kolektivnismlouvy.cz